SEKTORI

MKT

Marketing sektor obezbeđuje uslove za realizaciju aktivnosti svih sektora i vrši kako njihovu tako i promociju same organizacije u medijima, na društvenim mrežama, promotivnim štandovima i sl.

MCC

Sektor za simulacije suđenja (Moot Court Competition – MCC) za cilj ima to da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi, osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse.

STEP

STEP sektor pruža studentima prava i mladim pravnicima mogućnost da radno iskustvo steknu van granica naše zemlje. STEP prakse predstavljaju jedinstvenu mogućnost za sticanje praktičnih iskustava.

S&C

Seminari i konferencije (Seminars & Conferences – S&C ) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima.

AA

Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život.

Projekata
415
Šoljica kafe
1856
Elsaša
1500
Pravna fakulteta
4

NACIONALNI BORD 2016 – 2017

NAŠI PROJEKTI

NAJNOVIJE AKTIVNOSTI

ICM Prague 2017.

U periodu od 26. marta do 2. aprila 2017. godine održana je 71. Internacionalna skupština ELSA-e u Pragu. Skupštini je prisustvovala i šestočlana delegacija ELSA-e Srbija. ELSA Srbija je na ovoj skupštini dobila pravo glasa, pa su naši delegati, pored prisustva na radionicama, učestvovali i u izboru novog Internacionalnog board-a za 2017/2018. godinu. Novoizabrani board […]

Pogledajte i naše ostale aktivnosti

ELSA mi je omogućila da steknem nova poznanstva sa kolegama širom Srbije i Evrope

Nikolina Vidović ELSA Novi Sad

ELSA pruža mogućnost da radimo na sebi, da bi naši idoli postali naši rivali

Vladimir Božić predsednik ELSA Beograd

ELSA mi je pružila priliku da budem organizator i učesnik velikog broja projekata za pravnike širom Evrope

Jovan Karanović predsednik Nadzornog odbora ELSA Srbije

Uz pomoć ELSA-e stičem određena pravno-poslovna iskustva koja će mi pomoći tokom studija i u budućoj karijeri

Aleksandar Trajković ELSA Novi Sad

ELSA otvara nova vrata iza kojih je sve moguće

Stefan Beatović predsednik ELSA Privredna Akademija

Zahvaljujući ELSA-i stekla sam prijatelje za ceo život

Maja Rubin ELSA Beograd

ELSA je lepša strana mog studentskog života. U njoj sam doživeo najlepše trenutke. Sa jedne strane, na karjernom planu bezbroj kontakta, treninga i nekoliko praksi, a na drugoj divno društvo, prijatelje, putovanja…

Nenad Žujić predsednik ELSA Srbije

Da li želite…

Da saznate nešto više o nama?

...ili da nam postavite neko pitanje?