ICM Prague 2017.

Posted on

U periodu od 26. marta do 2. aprila 2017. godine održana je 71. Internacionalna skupština ELSA-e u Pragu. Skupštini je prisustvovala i šestočlana delegacija ELSA-e Srbija. ELSA Srbija je na ovoj skupštini dobila pravo glasa, pa su naši delegati, pored prisustva na radionicama, učestvovali i u izboru novog Internacionalnog board-a za 2017/2018. godinu. Novoizabrani board […]