Beograd

Evropsko udruženje studenata prava ELSA Beograd (European Law Students’ Association) je međunarodno, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje studenata prava i mladih pravnika okupljenih radi uspostavljanja, unapređivanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje i ličnih kontakata između studenata prava i mladih pravnika iz različitih država i pravnih sistema, kao i njihovo pripremanje za profesionalni život u međunarodnom okruženju.

ELSA Beograd je osnovana 1987. godine, od kada počinje razvoj naše organizacije. Sa početkom rata 1992. godine privremeno se prekida rad ELSA-e Jugoslavija, a rad ELSA-e Beograd vezan je za traže njenove koncepcije delovanja. Nastavak rada naše nacionalne organizacije vezan je za 1995.godinušto se može smatrati kao doba nove i razvijene ELSA-e Beograd.