Niš

ELSA Niš osnovana je 31. maja 2016. godine upisom u Registar udruženja, nakon nekoliko godina pauze na Pravnom fakultetu u Nišu. Naša kancelarija nalazi se u suterenu Pravnog fakulteta, na adresi Trg kralja Aleksandra 11. Lokalna grupa funkcioniše kroz pet sektora: akademske aktivnosti (AA), seminari i konferencije (S&C), program razmene studentskih praksi (STEP), marketing i simulacije suđenja (MCC).

Tokom zimskog semestra 2016. godine organizovali smo više tribina, promocija, stručnih poseti Višem sudu i filijali Narodne banke Srbije u Nišu kao i simulaciju suđenja. U narednom periodu pored sličnih aktivnosti, planiramo obezbeđivanje praksi za studente niškog Pravnog fakulteta, kao i organizovanje Eks-Ju ELSA konferencije.