Novi Sad

Lokalna grupa ELSA Novi Sad, osnovana je 1996. godine u okviru Pravnog Fakulteta – Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno broji 2000 članova, i 60 aktivnih članova, rasporedjenih u 6 sektora (Financial Menagment, Internal Menagment, MKT, AA, S&C, STEP), na čelu sa predsednikom ELSA-e Novi Sad. Svaki od navedenih sektora ima podpredsednika, direktora, asistente i članove koji još nisu dostigli odredjenu funkciju. 

Naši članovi, kojih iz godine u godinu ima sve više, uspostavljaju komunikaciju sa studentima prava na nacionalnom i internacionalnom nivou, pronalaze prakse za studente, kako na lokalnom i nacionalnom nivou, tako i širom Evrope, organizuju seminare i konferencije, predavanja na različite teme, razne debate i tribine, takodje prikuplje humanitarne pomoći. Nastojimo da svaki veliki dogadjaj bude medijski ispraćen, uz pomoć našeg PR u okviru MKT sektora. 2016. godine ELSA Novi Sad, ofromila je LRG ( Legal research group ), koji se sastoji od osmoro aktivnih članova naše lokalne grupe.

U saradnji sa pravnim fakultetom u Novom Sadu, ELSA Novi Sad, svake godine organizuje takmičenje u besedništvu. Jedan od primarnih ciljeva naše lokalne grupe je jačanje medjunarodnih odnosa saradnje sa ostalim udruženjima studenata prava(ELSA), širom Evrope. Pored naših redovnih aktivnosti, u septembru 2017. godine smo domaćini VII SAM ( Supporting area meeting) konferenciji, koja će nam zasigurno pomoći da podignemo saradnju sa lokalnim i nacionalnim grupama širom Evrope. 

Širenjem naše lokalne grupe, rastu i aktivnosti u okviru sektora, koje, naš MKT tim uz pomoć interneta i svojih marketinških sposobnosti, predstavlja našim i internacionalnim studentima. Sedište kancelarije ELSA-e Novi Sad, nalazi se na medjuspratu (iznad amfiteatra) pravnog fakulteta u Novom Sadu. ELSA Novi Sad, prisustvuje na raznim medjunarodnim dogadjajima poput SAM konferencija ICM itd.