Privredna akademija Novi Sad

ELSA Privredna Akademija je osnovana 2009. godine i danas se sastoji od pet (5) visokoškolskih jedinicia Privredne Akademije koje se trenutno nalaze u Novom Sadu, Beogradu, Subotici, Nišu i Šabcu. Sedište ELSA Privredne Akademije je u Novom Sadu, u prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. ELSA Privredna Akademija je trenutno jedina lokalna grupa koja funkcioniše na privatnom fakultetu koja ima status punopravnog člana ELSA Srbije. Predsednik lokalne grupe ELSA Privredna Akademija je Stefan Beatović.