O nama

 

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students’ Association – ELSA) je međunarodno, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje studenata prava i mladih pravnika okupljenih radi uspostavljanja, unapređivanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje i ličnih kontakata između studenata prava i mladih pravnika iz različitih država i pravnih sistema, kao i njihovo pripremanje za profesionalni život u međunarodnom okruženju.

ELSA ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta, sa preko  40.000 članova i članica

ELSA Jugoslavija je osnovana sa ciljem da pridruži ELSA porodici i studente prava sa teritorije naše tadašnje zemlje, nakon raspada zemlje ELSA Jugoslavija prestaje sa radom i formira se ELSA Srbija sa ciljem da nastavi ELSA-inu misiju na ovim prostorima. Osnovni zadatak ELSA Srbija-e je da koordiniše saradnjom između lokalnih grupa i vodi korespoednciju na međunarodnom i internacionalnom nivou. Kao i lokalne grupe funkcioniše kroz pet sektora. Potpredsednici su takođe dužni da prenose trendove i projekte sa internacionalnog na lokalni nivo. Posebno smo ponosni na uspeh u reaktiviranju dosada neaktivnih lokalnih grupa i time povećava ELSA porodicu na teritoriji Republike Srbije. ELSA Niš & ELSA Union su se reaktivirale nakon višegodišnje pauze, tome je dosta pomogao novi projekat networkinga koji omogućuje brz i efikasan transfer znaja, iskustva i materijala među lokalnim grupama. Svakako Vas pozivamo da nam se pridružite na našim redovnim skupštinama koje se održavaju dva puta svake godine.