Akademske aktivnosti

U cilju doprinosa pravnom obrazovanju, učenju o drugim pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i međunarodne saradnje, u ELSA Srbiji postoji sektor akademskih aktivnosti.

Ovaj sektor kroz svoje mnogobrojne projekte pruža mogućnost članovima da se upoznaju sa novinama u oblasti prava kao i da učestvuju u njegovom kreiranju.

Objavljivanje različitih publikacija, organizovanje debata i tribina o aktuelnim problemima samo su neka od sredstava kojima sektor akademske aktivnosti nastoji da probudi svest društva, kako bi ono zauzelo aktivniji stav prema problemima koji nas okružuju.

Članovima se pruža mogućnost da se oprobaju u organizacionim veštinama, upoznaju eminentne stučnjake iz oblasti prava i steknu značajne kontakte i preporuke, kako u Srbiji tako i na međunarodnom nivou.

Najznačajniji projekat sektora akademske aktivnosti pokrenut je 2016. godine pod nazivom “Human rights”.