Marketing

Marketing sektor predstavlja potporni stub rada ELSA-e, jer promoviše u javnosti sve ono što rade ostali sektori. Marketing promoviše organizaciju među studentima i studentkinjama i drugim interesnim grupama, pred profesorima prava i pravnicima praktičarima, pred medijima i pravnim laicima.Takođe, marketing održava renome same organizacije stalnim promovisanjem i saradnjom sa medijima.