Seminari i konferencije

Ključno područje ovog sektora obuhvata organizovanje seminara, konferencija, pravnihškola i studijskih poseta.Seminar se sastoji iz nekoliko predavanja o određenoj pravnoj temi ili pravnoj oblasti. O temi se diskutuje na plenumu.

Konferencije zahtevaju više individualnog učešća i naučnog doprinosa učesnika. O temama konferencija se diskutuje u okviru radionica, a zaključna, usaglašena i uređena verzija se iznosi na plenumu. ELSA-ine pravne škole organizuju se jednom godišnje, u bliskoj saradnji sa akademskim i institucionalnim partnerima i traju minumum 7 dana. Studijske posete pružaju mogućnost članovima ELSA-e da posete ELSA-ine grupe u drugim državama,kao i da budu domaćini grupama iz inostranstva u svojoj zemlji.Posete podrazumevaju i akademski program koji omogućava učesnicima razmenu znanja u oblasti prava.