Simulacije suđenja

Osnovna funkcija i delatnost sektora za simulacije suđenja jeste organizovanje edukativnih, korisnih i kreativnih simulacija suđenja na kojima student imaju prilike da steknu neophodna iskustva za rad u svojoj branši, da se što bolje pripreme za buduću karijeru, da iskuse kako izgleda biti tužilac, okrivljeni, sudija, kao i da uz pomoć mentora (diplomiranih pravnika, pripravnika, advokata, profesora i sudija) sačine optužnicu, presudu i druge pravne akte. Takođe, sektor se bavi organizovanjem akademsko-studijskih poseta institucijama, pre svega zatvorima kao i posetama samim suđenjima.