STEP

Sektor STEP (Student Trainee Exchange Programme) je odgovoran i zadužen za međunarodne prakse i razmenu studenata u cilju upoznavanja studenata sa pravnim sistemom jedne države, sticanje navike i učenje studenata time šta je tačno posao pravnika. Isto tako STEP program pruža mogućnosti studentima da preko STEP-a steknu razne kontakte i nove prijatelje u Srbiji i u inostranstvu i tim putem otvore sebi vrata za budućnost.